środa, 11 stycznia 2017 12:41

Nieodpłatna pomoc prawna w Łomży

Napisał  gak
Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, czyli o jeden więcej niż w roku ubiegłym, rozpoczęło działalność w Łomży na początku roku 2017. Dwa z nich stworzyło Starostwo Powiatowe, a trzy - Miasto Łomża. Pomocy udzielają zarówno radcowie prawni, jak też adwokaci.

System darmowej pomocy prawnej funkcjonuje na terenie całej Polski od początku 2016 roku. W ubiegłym roku w Łomży powstały cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Po dwa stworzyły Miasto Łomża i Powiat Łomżyński. W tym roku Miasto dołożyło jeszcze jeden. Wszystkie są czynne codziennie od poniedziałku do piątku.

Pomocy udzielają zarówno radcowie prawni, jak też adwokaci. Pomoc ta nie przysługuje jednak każdemu, choć większość mieszkańców zapewne spełnia kryteria określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
 • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej utworzone przez Miasto Łomża:

 1. Publiczne Gimnazjum nr 1 ul Reymonta 9 sala nr 5, tel. 575 526 481
  czynny w poniedziałku, wtorek, środa i piątek w godzinach 14:00 do 18:00, czwartek od 12:30 do 16:30
 2. Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ul. Polna 16 pokój nr 8, tel. 575 526 480
  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 do 15:00
 3. ul Nowa 2 pokój 308 (budynek byłego Urzędu Wojewódzkiego) prowadzony jest przez Fundację Honeste Vivere z Warszawy
  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej utworzone przez Starostwo Powiatowe w Łomży:

 1. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pokój 303 (III piętro)
  czynny w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9.00 do godziny 13.00, tel. 215 80 24 – pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat
 2. w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 , pokój 215
  czynny w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 11.00 – 15.00, tel. 86 216 48 79 – punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży

Uwaga: Nie ma możliwości udzielania porad prawnych przez telefon .Telefon służy jedynie do wcześniejszego umówienia się na konkretny termin jeżeli zachodzi taka potrzeba.Telefon jest aktywny tylko w godzinach otwarcia punktu.

W górę