czwartek, 18 maja 2017 14:24

O prawach konsumentów na IV Łomżyńskim Forum Samorządowym [FOTO]

Napisał  gak
Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Szeroko rozumiane prawa konsumentów omawiane były w trakcie IV Łomżyńskiego Forum Samorządowego, które cyklicznie organizuje Akademickie Forum Samorządowe działające przy Instytucie Prawa i Administracji PWSIiP w Łomży. Licznie przybyli prelegenci szczegółowo i ze znajomością rzeczy tłumaczyli wszelkie zawiłości dziedzin, w których się specjalizują.

Prawa konsumentów w Polsce nie zawsze niestety są przestrzegane, dlatego warto je znać, by mieć możliwość ich egzekwowania w kontaktach z przedsiębiorcami oferujacymi swoje towary bądź usługi.

- Organizowanym przez nas debatom przyświeca właśnie przede wszystkim cel edukacyjny. Wiedząc jakie mamy prawa możemy skutecznie domagać się ich przestrzegania i unikać podejmowania niekorzystnych decyzji - tłumaczy Justyna Konopka, jedna z organizatorek wczorajszego Forum.

Studencką debatę otworzył Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który podkreślił przede wszystkim swoje zadowolenie, że zapoczątkowana przed kilku laty idea organizowania konferencji naukowych przez Akademickie Forum Samorządowe jest w dalszym ciągu realizowana.

- Mam nadzieję, że będzie kontynuowana w latach następnych, bo bardzo ważne jest to, żeby podejmować dyskusje dotyczące spraw niezwykle istotnych – mówił Mariusz Chrzanowski przypominając, że jako pierwszy opiekun naukowy koła, miał przyjemność uczestniczyć wraz ze studentami przy organizacji różnych przedsięwzięć, w tym tego rodzaju konferencji.

Zamiar kontynuacji potwierdza Justyna Konopka, która nie określa jednak dokładnie tematyki, jaka będzie poruszana w przyszłości.

- Taką decyzję podejmiemy na początku kolejnego roku akademickiego po tym, jak do naszego grona dołączą nowi studenci - podkreśla.

Tematyka tegorocznego Forum była bardzo ważna z punktu widzenia ogromnej większości społeczeństwa. Każdy z nas jest bowiem konsumentem i spotyka się z przypadkami łamania zbiorowych praw przez niektóre przedsiębiorstwa.

W trakcie spotkania o konstytucyjnych aspektach prawa konsumenta mówił dr hab. Krzysztof Prokop. Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opowiedziała o ochronie zbiorowych interesów konsumentów w praktyce, a także o rozwiązaniach stosowanych przez UOKIK. O uprawnieniach konsumentów przy zawieraniu umów mówił Andrzej Płachecki z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zaś Piotr Kempisty z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku przedstawił reprezentowaną przez siebie instytucję jako podmiot systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Głos zapierali także studenci uczelni. Cezary Waldziński referował nt. „chwilówek", Katarzyna Jurewicz-Bakun o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Justyna Konopka o zawieraniu umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, Natalia Zubrzycka nt. nieuczciwej reklamy, Ada Lendzioszek o gwarancjach, zaś Joanna Popielarz wypowiadała się w kwestii konsumenta w prawie polskim. Przez Natalię Dobkowską odczytany został referat pt. „Ukrywanie towaru przez przedsiębiorcę, jako wykroczenie przeciwko interesom konsumentów w świetle ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń", autorstwa Mileny Powirskiej z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

- Zarówno nasi prelegenci, jak i uczestnicy uznali tę debatę za udaną, ponieważ zrealizowany został jej cel. Dowiedzieliśmy się wiele o konkretnych uprawnieniach, ale także o narzędziach stworzonych do tego, by ograniczać podejmowanie złych, niekorzystnych decyzji prze konsumentów. Taka wiedza jest bardzo przydatna, a wręcz niezbędna każdemu - mówi Justyna Konopka.

W przyszłym roku kolejne Forum Samorządowe, które z całą pewnością skupi się na prawach obywatelskich. Czy będzie to kontynuacja tematyki praw konsumenta. Organizatorzy nie wykluczają tego, bo nawiązana współpraca z UOKiK zachęca do tego, żeby dogłębnie zająć się tymi sprawami. Zdają sobie sprawę jednak, że to tylko wycinek tej problematyki, bo w kolejce czekają już prawa pracownicze czy prawa pacjenta i wiele innych. Tematów na kolejne debaty z pewnością więc nie zabraknie.

Galeria zdjęć

W górę