piątek, 11 sierpnia 2017 15:42

W ratuszu pomogą rozwinąć karierę?

Napisał  gak
Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Urząd Miejski w Łomży poszukuje czterech osób, które zamierza zatrudnić na stanowisku "Referent - Doradca Kariery" w projekcie pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO".

Wyjątkowe w tej ofercie jest to, że kandydaci nie muszą mieć koniecznie wykształcenia wyższego. Jako niezbędny poziom wykształcenia na liście wymagań podane jest jedynie średnie. Ciekawa jest także forma zatrudnienia, bo każda z czterech osób wyłonionych w konkursie zostanie zatrudniona na dwóch "połówkach" etatu, zamiast na jednym całym. Wynika to z równoległej realizacji dwóch bliźniaczych projektów i ta sama osoba dostanie po pół etatu w każdym z nich.

Kandydaci przystępujący do naboru muszą spełniać następujące wymagania:

1) Niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

 • wykształcenie minimum średnie;
 • staż pracy minimum 1 rok;
 • doświadczenie w realizacji zadań, w tym zespołowych/projektów/współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków UE;
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014 - 2020,2najomość Bazy Usług Rozwojowych, znajomość przepisów regulujących zasady funkcjonowania administracji samorządowej i ustawy o pracownikach samorządowych;
 • biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu biurowego, Internetu, poczty elektronicznej i narzędzi internetowych do planowania zadań;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

2) Dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym
stanowisku):

 • mile widziane wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług poradnictwa/doradztwa zawodowego lub/i rozwoju osobistego lub/i kształtowania kariery zawodowej oraz/lub ukończenie szkoleń w powyższym zakresie będzie dodatkowym atutem kandydata;
 • cechy osobowościowe: bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, skrupulatność, odpowiedzialność.

Termin składania ofert w Urzędzie Miejskim w Łomży upływa 25 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30 - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

W górę