dom lomza
czwartek, 08 listopada 2018 10:33

NIK: Niepewna przyszłość... Łomży?

Napisał  mylomza
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
NIK: Niepewna przyszłość... Łomży? fot. Sebastian Kołodziejczyk
Białystok, Łomża, Biała Podlaska, Chełm, Łódź, Siemianowice Śląskie, Tarnobrzeg, Wałbrzych, Zgierz i Żory - wymienione miasta, które odczuły skutki zmian gospodarczych zostały skontrolowane przez NIK. Analizie poddano obszary: pomocy na rynku pracy, pomocy społecznej, zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i zapewnienia opieki dzieciom. Jak na tle innych miast wypadła Łomża?

Najwyższa Izba Kontroli poddała analizie sytuację miast, które zostały dotknięte skutkami zmian gospodarczych po 1989 roku. NIK zbadał efekty działań podejmowanych w czterech obszarach: pomocy na rynku pracy, pomocy społecznej, zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz zapewnienia opieki dzieciom w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym.

W każdym mieście poddanym analizie powtarzał się identyczny schemat zdarzeń: utrata statusu stolicy województwa lub upadek dominującego lokalnie przemysłu w skutek zmian gospodarczych po 1989 roku, wzrost bezrobocia i odpływ ludności.

Tylko w Białymstoku, Łomży i Żorach nastąpił nieznaczny przyrost liczby mieszkańców po przemianach gospodarczych i politycznych. Z drugiej strony, według prognozy NIK na podstawie danych GUS - Łomżę w 2050 roku może zamieszkiwać poniżej 50 tys. mieszkańców.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Łomży od 2013 roku systematycznie spadała. Jeszcze 5 lat temu według opracowania NIK wynosiła ona około 17% - w roku 2017 odnotowano już niecałe 10%. Pomimo korzystnych uwarunkowań - nadal konieczne są działania ukierunkowane na pomoc i aktywizację mieszkańców długotrwale pozostających bez pracy. Niezbędne jest wypracowanie nowych rozwiązań aktywizujących osoby niezainteresowane podjęciem legalnego zatrudnienia.

Zmalała także liczba osób objętych w Łomży środowiskową pomocą społeczną. Jeszcze w 2013 roku taką pomocą objęte było około 6,5 % mieszkańców - w I kwartale 2018 roku wynik wyniósł niewiele ponad 3,5%. Tylko w czterech z dziesięciu skontrolowanych ośrodków pomocy społecznej, udzielana pomoc doprowadziła do usamodzielnienia więcej niż 10% badanych rodzin dotkniętych problemem bezrobocia. Zdaniem NIK, konieczne jest wdrożenie stosownych rozwiązań ukierunkowanych na aktywizację osób bezrobotnych na poziomie rządowym.

W Łomży, podobnie jak w Białymstoku, Chełmie, Łodzi i Tarnobrzegu - liczba miejsc w prowadzonych przez samorządy przedszkolach pozwalała na zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Pośród analizowanych miast pod koniec 2016 r. jedynie w Żorach i w Łomży zaspokojone były potrzeby w zakresie zapewnienia miejsc opieki dla dzieci do lat trzech.

Nierozwiązanym problemem w analizowanych miastach jest niezaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o niższych dochodach. W 2016 roku w analizowanych miastach było mniej lokali komunalnych niż w roku 2013. Wzrost nastąpił jedynie w Siemianowicach Śląskich i Zgierzu. Liczba lokali socjalnych w latach 2013-2016 wzrosła natomiast w kontrolowanych miastach o 2,3%. W skali Polski średni wynik to 13,7%.

Wyniki Najwyższej Izby Kontroli wskazują, że mimo poprawy sytuacji życiowej w kontrolowanych miastach, konieczne jest podejmowanie dalszych rozwiązań wspierających mieszkańców miast w rozwiązywaniu ich problemów. 

Strona główna | ŁomżaInformator łomżyński Ogłoszenia  |  Forum  |  Reklama
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu