czwartek, 20 kwietnia 2017 11:29

Bez bobra w herbie gminy

Napisane przez  oprac. gak
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jesienią tego roku gmina Łomża otrzyma nowe insygnia tj.: herb, flagę, sztandar i pieczęć. Miejsce bobra obgryzającego drzewo zajmą symbol grodziska w Starej Łomży, głowa jelenia z okazałym porożem oraz ruszt symbolizujący św. Wawrzyńca
techmatix2

Dziś jest symbolem gminy Łomża, choć budzi wiele kontrowersji szczególnie wśród rolnikom, którym kojarzy się ze szkodami w gospodarstwach. O kim mowa? O bobrze obgryzającym pień drzewa, który od 1995 r. znajduje się w herbie gminy Łomża. Teraz jednak ma to się zmienić. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jesienią tego roku gmina otrzyma nowe insygnia tj.: herb, flagę, sztandar i pieczęć. Bobra już w nich nie ma, jest za to nawiązanie do ponad tysiącletniej historii...

Formalną przesłanką do zmiany herbu gminy jest fakt, że ten obecny z wyeksponowanym bobrem obgryzającym pień drzewa, nie spełnia wymogów heraldycznych. Poza tym nigdy nie był on opiniowany przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, co także jest wymogiem prawa. Dlatego od blisko pół roku gmina stara się o nowe symbole.

- W rozmowach z mieszkańcami temat herbu był niejednokrotnie poruszany. To ich sugestie skłoniły mnie do podjęcia działań, zmierzających do zmiany herbu, a co za tym idzie – zmiany wizerunku gminy – mówił Piotr Kłys, wójt Gminy Łomża. – Chciałbym, aby nowe insygnia budziły pozytywne skojarzenia z naszym malowniczym terenem, a przede wszystkim uwarunkowane były historycznie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jesienią tego roku otrzymamy nowy herb, flagę, sztandar i pieczęć.

W przygotowanym przez zawodowego heraldyka projekcie, który trafił już do zaopiniowania przez komisję heraldyczną przy MSWiA, znajduje się symbol grodziska w Starej Łomży, głowa jelenia z okazałym porożem oraz ruszt symbolizujący św. Wawrzyńca, patrona pierwszej katolickiej parafii, która powstała w Starej Łomży. To wszystko w kolorach złota i rycerskiej czerwieni, które mają być nowymi barwami Gminy Łomża.

Na nowym sztandarze gminy z prawej strony ma być godło Polski - wielki biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle, a na lewej, wokół nowego herbu gminy, mają być trzy daty: 1000 r. czyli umowna data powstania najstarszej parafii na północnym Mazowszu - parafii Św. Wawrzyńca w Starej Łomży, rok 1410, z którego pochodzi pierwsza pisana wzmianka o Starej Łomży - przeniesienie parafii do Łomży - nowego miasta oraz data 2017, czyli rok przyjęcia symboli i fundacja sztandaru Gminy Łomża.

SYMBOLIKA HERBU

Drewniane grodzisko – nawiązuje do archeologicznie potwierdzonych budowli obronnych drewniano-ziemnych w pierwotnej lokalizacji Łomży (obecnie obszar sołectwa Stara Łomża nad Rzeką, na skarpie Narwi)

Złoty ruszt – jeden z atrybutów św. Wawrzyńca – patrona najstarszej parafii na północno-wschodnim Mazowszu, powstałej ok. 1000 r. w Łomży (obecnie Stara Łomża)

Głowa jelenia z porożem – to uszczerbione godło herbu miasta Łomża, z którym historia gminy wiejskiej Łomża jest nierozerwalnie połączona od początków polskiej państwowości.

Czerwona barwa tarczy herbowej – tak samo jak herb Polski, Mazowsza i miasta Łomża

źródło: Gmina Łomża

Galeria zdjęć

W górę