piątek, 14 lipca 2017 11:50

Rada Dialogu Społecznego zaniepokojona nowym modelem finansowania uczelni

Napisał  gak
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dr Waldemar Pędziński Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dr Waldemar Pędziński fot. Wrota Podlasia
Wojewódzka Rada Dialogu społecznego w Białystoku, działająca przy samorządzie województwa podlaskiego, postanowiła wypowiedzieć się w kwestii wdrażanego obecnie nowego modelu finansowania nauki i uczelni wyższych. Zdaniem Rady jest on niepokojący i zagraża rozwojowi społeczno- gospodarczemu województwa podlaskiego.

W opublikowanym stanowisku Rada podkreśliła kluczową rolę regionalnych uczelni wyższych w zaspokajaniu potrzeb regionalnej gospodarki, administracji, edukacji, służby zdrowia i innych służb publicznych oraz mieszkańców województwa w zakresie kształcenia odpowiedniej ilości i jakości kadr specjalistów, a także prowadzenia badań naukowych i prac badawczo rozwojowych.

Z tego punktu widzenia zmiana sposobu finansowania wymuszająca ograniczenie rekrutacji na niektórych kierunkach jest zdaniem Rady mocno niepokojąca. Jednocześnie Rada postuluje przygotowanie i wdrożenie wieloletniej strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, dającej m.in. długofalowe podstawy do kształtowania finansowania działań w tym zakresie.

Stanowisko-WRDS-1
Stanowisko-WRDS-2

W górę