dom lomza
środa, 08 sierpnia 2018 07:33

RIO wykryła nieprawidłowości w gospodarce finansowej gminy Jedwabne

Napisane przez  pp
Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
RIO wykryła nieprawidłowości w gospodarce finansowej gminy Jedwabne fot. mylomza.pl
Czy przewóz osób na trasie Jedwabne - Toruń - Jedwabne, podczas którego wygłoszono pogadankę na temat szkodliwości nadużywania alkoholu, może zostać sfinansowany w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? Regionalna Izba Obrachunkowa po przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej gminy Jedwabne, stwierdziła szereg nieprawidłowości. RIO dogłębnie przyjrzała się też funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem.

W obszernym dokumencie podanym do publicznej wiadomości, inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, sformułowali aż 28.

RIO dogłębnie przyjrzała się funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem. Izba zaleca podjęcie działań w celu rozwiązania umowy wykonawczej pomiędzy spółką a gminą, argumentując, iż zadania będące przedmiotem umowy, nie należą do określonego przez Radę Miejską zakresu działania spółki. PGK nie ma aktualnie ogólnego obowiązku wykonywania zadań drogowych gminy, zadania mogą być jej zlecane wyłącznie w trybie udzielonych przez Burmistrza zamówień publicznych z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Dotyczy to także powierzonego spółce na czas nieoznaczony zlecenia wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości, odśnieżania i pielęgnacji zieleni na terenie miasta Jedwabne.  Z uwagi na fakt, iż te zadania nie należą do określonego przez Radę Miejską zakresu działania spółki, mogą być jej zlecone wyłącznie z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych. Jak zauważyła Regionalna Izba Obrachunkowa,  umowa ta (niezawierająca kontrasygnaty Skarbnika) w obecnym stanie faktycznym i prawnym jest sprzeczna z przepisami PZP i należy owe zlecenie cofnąć.

RIO odnotowała także, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem, zajmujący lokal stanowiący własność gminy, nie złożył deklaracji podatku od nieruchomości.

Izba zwróciła również uwagę, aby wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonywane były na podstawie dokumentacji zapewniającej możliwość ustalenia związku między finansowymi celami a realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

- 3.385,80 zł - za bliżej nieokreśloną usługę gastronomiczną z opisem na fakturze "(...) spotkanie profilaktyczne z sołtysami oraz mieszkańcami gminy". Na fakturze nie wskazano, na czym działania profilaktyczne faktycznie polegały. Temat szkolenia i osobę prowadzącą wskazano dopiero w wyjaśnieniu do protokołu. RIO zakwestionowała, jakoby zakup usługi gastronomicznej należało jednoznacznie zakwalifikować jako wykazujący związek z realizacją programu.

- 3.888 zł - za wstęp na koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", bez wskazania na fakturze na czym polegał program profilaktyczno-edukacyjny i kto go prezentował, zatem podobnie jak w powyższym przypadku, RIO wskazała na brak dowodów na związek z realizacją programu. Informacje o programie, zawarte są w wyjaśnieniu do protokołu, według którego przed występem została zorganizowana pogadanka o tematyce szkodliwości picia alkoholu a w trakcie podróży na występ i z powrotem prelekcje o trzeźwości wygłosił ksiądz.

- 2.160 zł - za przewóz osób na trasie Jedwabne-Toruń-Jedwabne. W tym przypadku pełnomocnik ds. gminnego programu złożyła wyjaśnienie, że podczas owej wycieczki przeprowadzona została pogadanka m.in. na temat szkodliwości nadużywania alkoholu.

RIO wskazuje, iż działania stricte profilaktyczne, opisane powyżej, nie generowały w praktyce żadnych kosztów, a przez to działania te - wskazane w wyjaśnieniach - nie mogą być uznane za stanowiące uzasadnienie dla poniesionych wydatków na usługę gastronomiczną, koncert czy wycieczkę. 

Pozostałe zalecenia, dotyczą innych nieprawidłowości w gospodarce finansowej gminy, m.in.:

 • zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania operacji w księgach rachunkowych;
 • przedkładanie Skarbnikowi celem dokonania kontrasygnaty, wszystkich umów skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych;
 • egzekwowanie od podatników informacji w sprawie podatku rolnego w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o podatku rolnym;
 • wprowadzenie zmian w zakresie przepisów wewnętrznych, składających się na procedury kontroli zarządczej i dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, np. opracowanie i wdrożenie procedur wyłaniania wykonawców zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys;
 • dostosowanie programu komputerowego obsługującego ewidencję podatkową nieruchomości do wymogów określonych w przepisach rozporządzenia przywołanego w części opisowej;
 • zawarcie przez Pana Burmistrza umowy na korzystanie z prywatnego samochodu do jazd lokalnych z Sekretarzem Gminy a nie jak dotychczas - z przewodniczącym Rady Miejskiej;
 • dołożenie większej staranności przy formułowaniu treści umów w sprawie zamówień publicznych, mając na uwadze uniknięcie przypadków ich wewnętrznej niespójności lub rozbieżności z innymi dokumentami;

Wszystkie zalecenia wraz z opisem, które zostały wydane Miastu i Gminie Jedwabne, udostępnione są w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

6 komentarzy

 • Odpowiedz Edek z fabryki kredek środa, 08 sierpnia 2018 09:07 Umieszczone przez: Edek z fabryki kredek

  I cóż na to wspaniały gospodarz? Pewnie będzie plótł wszystkim, że to nieprawda. I takim sposobem wychodzą pieniążki.Ciekawe kto za to wszystko odpowie, bo jak mi wiadomo to za kradzież batonika można siedzieć, a co dopiero za takie kanty!!!!!

 • Odpowiedz wiśta wio środa, 08 sierpnia 2018 09:20 Umieszczone przez: wiśta wio

  - 3.385,80 zł - za bliżej nieokreśloną usługę gastronomiczną z opisem na fakturze "(...) spotkanie profilaktyczne z sołtysami oraz mieszkańcami gminy".

  Na fakturze z knajpy nie wyszczególnia się czego dotyczy, tzn. jakie było jedzenie , ile dań itp. Pisze się tylko :Usługa gastronomiczna.

  uwaga ! w takiej formie często ukryte są wydatki na alkohol, serwowany podczas imprezy !

  Jak tam było w tym przypadku, wiedzą sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

 • Odpowiedz J23 środa, 08 sierpnia 2018 09:24 Umieszczone przez: J23

  Czy Rio jest obiektywne czy wykazało nieprawidłowośći na kwotę 2486000Pln w Nowogrodzie za inwestycję bez uchwał rady????

 • Odpowiedz czytelnik środa, 08 sierpnia 2018 10:39 Umieszczone przez: czytelnik

  "Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc" wspierają tego typa i jeszcze silą się na obronę.

 • Odpowiedz kołtun środa, 08 sierpnia 2018 12:20 Umieszczone przez: kołtun

  Nic nowego, przezarli, przepili i się dobrze zabawili.

 • Odpowiedz Ika środa, 08 sierpnia 2018 12:31 Umieszczone przez: Ika

  J23 z Nowogrodu do Jedwabnego jest 28 km. No Ty masz trochę bliżej.Mieszaj , mieszaj bo niedługo wybory.

Skomentuj

Portal www.mylomza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra zgłoś nadużycie: mylomza@mylomza.pl

Strona główna | ŁomżaInformator łomżyński Ogłoszenia  |  Forum  |  Reklama
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu