Ogłoszenie

IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SA z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko:

KONSULTANT DS. TELESPRZEDAŻY TERMINALI POS
Miejsce Pracy: Łomża

OPIS STANOWISKA:
?realizowanie działań w zakresie nawiązywania relacji z klientem,
?prowadzenie rozmów w zakresie oferowania usług terminali POS,
?promowanie firmy i inicjowanie kontaktów z potencjalnymi klientami drogą telefoniczną,
?udzielanie informacji o firmie i jej produktach,
?odpowiedzialność za realizację wyznaczonych zadań,
?renegocjacja warunków na podstawie informacji otrzymanych od sektora sprzedaży oraz sektora analiz i administracji sprzedaży,
?prowadzenie pierwszej linii kontaktu dla klientów i Reprezentantów Handlowych,
?pośredniczenie w przekazywaniu komunikatów, rozliczeń i informacji o nowych produktach do Reprezentantów Handlowych,
?wspieranie Reprezentantów Handlowych w sprzedaży terminali POS,

WYMAGANIA:

?wykształcenie: wymagane: średnie, mile widziane : wyższe
?sprawna obsługa komputera, znajomość MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
?komunikatywna znajomość języka angielskiego,
?doświadczenie w pracy w Biurze Obsługi Klienta,
?dobra organizacja pracy,
?wysoka kultura osobista,
?komunikatywność,
?odporność na stres,
?motywacja do pracy

OFERUJEMY:
?stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo,
?
dodatkowe benefity (m.in. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, karta umożliwiająca korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych),
?elastyczny czas pracy,
?pracę w miłej atmosferze i przyjaznym zespole.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z numerem referencyjnym na adres:

rekrutacjacc@itcard.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000640662 NIP 525-252-32-89, REGON 145907986, dalej zwany ?ITCARD?, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.
W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji ITCARD może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z ITCARD pod adresem: rekrutacja@itcard.pl.
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, ITCARD będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, w stosunku do której przysługuje Pani/Panu prawo jej odwołania w dowolnym momencie. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych przepisach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@itcard.pl.

Podstawowe szczegóły

Cena:
Kontakt:
rekrutacjacc@itcard.pl
Dodane przez: Gość

Strona główna | ŁomżaInformator łomżyński Ogłoszenia  |  Forum  |  Reklama
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu